Doprava

V rámci kompletního servisu zabezpečujeme naši dopravu nákladními vozy pro dopravu kameniva - štěrků - písku - recyklátů aj včetně odvozu výkopového a jiného materiálu s případným i uložením na skládky.
A to i v nezpevněném terénu převážně vozy Tatra 6x4, 6x6, 8x4,tridem 8x6, Man, Volvo. včetně práce auta s hydraulickou rukou, auta s vlekem či tahač s návěsem - vanou na sypké hmoty o nosnosti 30 tun.

Jako firma jsme oprávnění provozovat dopravu na základě - koncese na dopravu.