O nás

Naše firma Vám nabízí:

 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
 • Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty...
 • Veškeré zemní a výkopové práce bagry
 • Autodoprava
 • Výkopy bazénů vč. jejich výstavby
 • Výkopy a rozhrnování kameniva pro cesty a chodníky, parkovací stání, zámková dlažba včetně zhutnění
 • Výkopy jezírek
 • Výkopy čističek vč. dodávky čističek, kanalizace, instalace a dopojení na klíč
 • Výkopy nádrží vč. dodávky nádrží, kanalizace dešťové či splaškové, instalace a dopojení na klíč
 • Výkopy cest a chodníků - příprava v hrubém podloží
 • Demolice na klíč, vč. separace vzniklého odpadu, odvozy na skládků a práce drapákem
 • Výkopy kanalizace, vodovody, přípojky, hlavní řády, elektřina, veřejné osvětlení
 • Výkopy zdí a opěrných zdí
 • Realizace gabionů
 • Trávníky - zakládání a výsadba na klíč
 • Postřiky vč. zkoušek 2. stupně
 • Terénní úpravy a skrývky
 • Komunikace, lesní cesty
 • Rozbíjení betonů a živic - 500kg bouracím kladivem na bagru
 • Bourací a demoliční práce - ruční
 • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony)
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Čističky, septiky a jímky
 • Vrtání oplocení – sloupků strojově na bagru hydraulické
 • Nakládání a přemisťování zeminy (písek, štěrk, kamení, drť, odpad, bahno, jíl, hlína) a jiných materiálů
 • Rovnání a svahování terénů
 • Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony
 • Zahrnovací práce
 • Terénní úpravy u novostaveb a rodinných domů
 • Tvarování terénu zahrad a okrasné zahrady, vč. osevu trávníků
 • Dopravu kamenů vč. usazení v terénu zahrady
 • Skrývka ornice
 • Odstraňování škod po povodních
 • Práce paletizačními vidlemi – doprava materiálu, skládání kamionu apod.