Materiály

Zajišťujeme kompletní dodávky materiálu pro realizace našich staveb. vč. dopravy jímek, nádrží, solitérních kamenů, recyklátů, substrátu pro výsadbu vč. zdobných kačírků, bílého kamene do skalek či borové kůry.